Kalitte » Hizmetlerimiz » Karar Destek Sistemleri ve Microsoft Sharepoint

İş zekâsı ve karar destek sistemleri projelerimizle, iş süreçleriniz neticesinde üretilmiş olan verilerinize bir bütün olarak farklı boyutlardan bakabilmenizi ve verilerinizin faydalı bilgilere dönüşümünü sağlamaktayız. Böylece, stratejik kararlarınızı daha sağlıklı alabilmenizi ve kurumunuzun gelecek vizyonunu daha doğru belirleyebilmenize yardımcı oluyoruz.

Kalitte olarak, yazılım geliştirme ve proje yönetimi konularındaki deneyim ve bilgi birikimlerimizle iş zekâsı projelerinde kurumunuzla birlikte çalışmakta, mevcut veritabanı mimarinizi, kurumsal beklentilerinizi ve gereksinimlerinizi analiz etmekte, size somut faydalar sağlayan iş zekâsı çözümleri sunmaktan mutluluk duymaktayız.

GEREKSİNİM ANALİZİ ve OLAP KÜPLERİ

Veriden Bilgiye, Bilgiden Karar Verme Süreçlerine uzanan tüm iş zekâsı adımlarını analiz ederek kurumuzun ihtiyacı olan iş zekâsı senaryosunu belirlemekteyiz. İş zekâsı projelerinin başarısında kritik rol oynayan gereksinim analizini kurumunuzla birlikte yapmakta, prototip üretimi gibi ara adımlarla ortaya çıkacak çözümü olabildiğince somutlaştırmaktayız.

VERİ AMBARI TASARIMI ve ANALİZİ

Büyük ölçekli kurumsal iş zekâsı projelerinin önemli adımlarından olan veri ambarı tasarımı konusunda bilimsel, teknolojik ve ürün odaklı bilgi birikimlerimiz bulunmaktadır. Çok boyutlu modelleme teknikleri kullanarak yaptığımız veri ambarı tasarımı ile genişleyebilir, doğru veriyi doğru yapıda en hızlı şekilde sunan kurumsal veriambarınızı oluşturuyoruz.

ETL ÇÖZÜMLERİ

Kurumsal Veri Ambarlama (Enterprise Data Warehousing) ile farklı veri kaynaklarına sahip organizasyonların verilerini, ETL (Extraction - Transformation - Loading) operasyonları ile tek bir merkezde toplayarak çözümlenebilir duruma getirebilmekteyiz.

ÜRETİCİ ODAKLI ÇÖZÜMLER

İş zekâsı projelerimizi Microsoft, Oracle ve Sybase firmalarının iş zekâsı platformundaki ürünlerini kullanarak yapabilmekte, ürün seçiminde ve kullanımında kurumunuza danışmanlık sağlayabilmekteyiz. Microsoft SQL Server Integration Services, Microsoft SQL Server Analysis Services, Microsoft SQL Server Reporting Services, Oracle Warehouse Builder, Oracle BI EE ürünleri ve Sybase IQ konusunda üreticilerle stratejik iş birlikteliklerimiz bulunmaktadır.

Teknik Bilgi Birikimlerimiz

  • Microsoft; SQL Server Analysis Services, SQL Server Integration Services, SQL Server Reporting Services, Microsoft Office Sharepoint Server, Microsoft PerformancePoint Server
  • Oracle; 10g, Oracle Warehouse Builder, Oracle BI EE, Oracle Data Integrator
  • Sybase; Data Integration Suite, Sybase IQ ve Analytic Appliance
  • Karar Destek Sistemleri; Veri ambarı ve ETL tasarımı, Elektronik Gösterge Panelleri, Anahtar Performans İndikatörleri
Tanıtım Broşürü
ÜRÜNLERİMİZ
Analitics Platform

Uluslararası yüzlerce müşteri tarafından tercih edilen Asp.Net elektronik gösterge panelleri hazırlama platformu.

Analitics Platform

Sunum ve analiz uygulamalarından oluşan iş zekâsı platformudur.

Advantage Veritabanı

Advantage Veritabanı

Kalitte'nin Türkiye Distribütörü olduğu Sybase Advantage Veritabanı.

Profesyonel Programlama Teknikleri.Net

Microsoft.Net Kitap ve DVD Seti

1.100 sayfa ve 28 bölümle VB.NET ve C# eğitim setidir.