Kalitte » Hizmetlerimiz » Bilgi Çalışanı Çözümleri ve İşbirliği Platformları

Microsoft Office Sharepoint Sunucusu - MOSS platformunda oluşturduğumuz çözümlerimizle, kurumunuz mevcut iş süreçlerinin MOSS üzerinde gerçekleştirimini ve daha verimli çalışabilmeniz için gerekli optimizasyonları yapıyor, MOSS’un kurumsal gereksinimlerinize göre özelleştirilmesini sağlıyoruz. Yazılım geliştirme ve proje yönetimi konularındaki deneyimlerimizle gerçekleştirdiğimiz MOSS projelerimizin toplam verimliliğinize katkıda bulunması için her türlü çalışmayı kurumunuzla birlikte yapmaktan mutluluk duyuyoruz.

İÇERİK YÖNETİMİ ve BİLGİ YAYINI

Duyuru, haber ve makale gibi içeriğin sağladığımız portal çözümleriyle yönetimi ve yayınlanmasını sağlıyoruz. İhtiyaçlarınız çerçevesinde içerik onaylama, içerik hakkında farklı kullanıcı görüşlerinin alınabilmesi veya içeriğin sürümlemesi gibi işlevleri de dahil ettiğimiz çözümlerimizle kurumunuz bilgi paylaşım düzeyini artırmayı hedefliyoruz.

DOKÜMAN YÖNETİMİ

Doküman yönetimi çözümlerimizle kurumunuz çalışanlarının kolaylıkla doküman oluşturabilmesini ve yönetebilmesini sağlıyoruz. Tamamen Microsoft Office ailesi ile entegre çalışarak, doküman sürümleme, doküman içeriğinin onaylanması veya yayınlanması, dokümanların etiketlenmesi veya elektronik olarak imzalanması, zaman damgası gibi ileri seviye gereksinimlerinize MOSS platformunda çözümler üretiyoruz.

İŞ ZEKÂSI

İş zekâsı ve karar destek sistemleri ile MOSS entegrasyonunu yapıyoruz. Böylece, karar vericilerin bilgiye en kolay ve hızlı şekilde erişebilmesini sağlıyoruz.

PROJE YÖNETİMİ

Kurumunuzda yürütülen her projenin takibi ve yönetiminin daha kolay yapılabilmesi amacıyla MOSS platformunda çözümler üretiyoruz. Proje planının belirlenmesi, hataların takibi, görev tanımlamalarının yapılması gibi işlevleri içeren çözümlerimizle yönetim maliyetlerinizi düşürmeyi ve verimliliğinizi artırmayı hedefliyoruz.

İŞ AKIŞLARI ve SÜREÇLERİ YÖNETİMİ

Microsoft.Net konusunda sahip olduğumuz bilgi birikimi ve deneyimlerimizin yardımıyla mevcut iş süreçlerinizin MOSS platformunda gerçekleştirimini yapıyoruz. Kurumsal verilerinizin MOSS üzerinde yönetimi, yazılım bileşenlerinin C# / VB.NET ile geliştirilmesi ve veri aktarımı gibi adımları içeren bu çalışmalarla hedefimiz kurumunuzun MOSS platformundan en iyi şekilde yararlanmasını sağlamaktır.

İLERİ SEVİYE ARAMA

Bütünleşik metin arama (ing. Full Text Search) özellikleriyle MOSS üzerinde bulunan her veriye (dokümanlar, slaytlar, kayıtlar vb.) en hızlı şekilde ulaşabilmenizi sağlıyoruz.

KİŞİSEL SİTELER ve UYARILAR

Kurumunuz çalışanlarının MOSS ile kendi kişisel sitelerini oluşturabilmelerini ve böylece bilgi paylaşımına daha kolay katkıda bulunabilmelerini sağlıyoruz. Benzer şekilde MOSS’un sağladığı kişiselleştirme özellikleriyle, doküman ekleme, değiştirme veya belirli arama kriterlerine göre uyarıcılar oluşturabilmenizi, böylelikle her zaman güncel kalabilmenizi sağlıyoruz.

Tanıtım Broşürü
ÜRÜNLERİMİZ
Analitics Platform

Uluslararası yüzlerce müşteri tarafından tercih edilen Asp.Net elektronik gösterge panelleri hazırlama platformu.

Analitics Platform

Sunum ve analiz uygulamalarından oluşan iş zekâsı platformudur.

Advantage Veritabanı

Advantage Veritabanı

Kalitte'nin Türkiye Distribütörü olduğu Sybase Advantage Veritabanı.

Profesyonel Programlama Teknikleri.Net

Microsoft.Net Kitap ve DVD Seti

1.100 sayfa ve 28 bölümle VB.NET ve C# eğitim setidir.